Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα xylotexnima.gr.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι σημαντικά για εμάς!

Παρακαλούμε διάβαστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσεκτικά, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και για τους κανονισμούς  ασφάλειας που εγκρίθηκαν από την ιστοσελίδα xylotexnima.gr . Αυτή η δήλωση απορρήτου αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.xylotexnima.gr  που την διαχειρίζεται η Xylotexnima και ισχύει κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας  ή  περιηγείστε στις σελίδες μας.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διαχωριστεί από τους Όρους Χρήσης ή από τη συμμετοχή και τη χρήση που περιγράφονται στα τμήματα των παρόντων όρων χρήσης της ιστοσελίδας και παρέχεται σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αρ.196/2003, άρθρο 13.

Καλύπτει:

1. Τον υπεύθυνο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2. Τις πληροφορίες του χρήστη που συγκεντρώνονται σε απευθείας σύνδεση.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές.

4. Τις ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα και τα δικαιώματά σου

5. Data Sharing

6. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Xylotexnima  μέσω της ενότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, στο e-mail  info@xylotexnima.gr  ή απευθείας στην έδρα μας στην στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Πληροφορίες του χρήστη που συλλέγονται online

Η γνωστοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων στην xylotexnima.gr , σε μια από τις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ανακοίνωση.

Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της γνωστοποίησης των δεδομένων καθορίζεται κάθε φορά -σε σχέση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις– στα μοντέλα συλλογής δεδομένων και τα απαιτούμενα στοιχεία που θα επισημαίνονται με έντονους χαρακτήρες και με αστερίσκο (*).

Αν αρνηθείς να γνωστοποιήσεις τις πληροφορίες που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές στην xylotexnima.gr, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο κύριος σκοπός της συλλογής δεδομένων και μπορεί, για παράδειγμα, να είναι αδύνατη από την xylotexnima.gr  η παροχή άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα xylotexnima.gr  (όπως υποστήριξη, επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, αποστολή email και ενημερωτικών δελτίων (newsletters), χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας).

Η γνωστοποίηση στην xylotexnima.gr  πρόσθετων στοιχείων, εκτός εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν θα έχει συνέπειες σε σχέση με τον κύριο σκοπό της συλλογής (για παράδειγμα, χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της).

Με κάθε επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα, θα έχεις πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σου στοιχεία ακολουθώντας μια συγκεκριμένη σύνδεση στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας xylotexnima.gr  (που ονομάζεται «είσοδος») μετά την εισαγωγή του email σου και του κωδικού πρόσβασης.

Μπορείς να ζητήσεις από την xylotexnima.gr  όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά σου στοιχεία που είναι στη διάθεσή μας.
 

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται κυρίως μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συσκευών από την xylotexnima.gr  και από τρίτους, προσεκτικά επιλεγμένους για την αξιοπιστία τους και την αρμοδιότητα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που συνδέονται στενά με τη χρήση της ιστοσελίδας, και των υπηρεσιών της (βλ. παρακάτω, «τμήματα που μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σου στοιχεία»).

Οι ειδικοί σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνοψίζονται κάθε φορά που κοινοποιείς τα προσωπικά σου δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003. Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες για εκείνους που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας:

1. εγγραφή στην ιστοσελίδα για να έχεις πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται.

2. εγγραφή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως το ενημερωτικό δελτίο της xylotexnima.gr  (newsletter) και άλλες παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες, το Blog  της xylotexnima.gr  όπου μπορείς να  πληροφορήσε για νέα και ανακοινώσεις μας.

 


Στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μπορούν (άμεσα ή έμμεσα) να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σου, τηρούμε την αρχή της απόλυτης αναγκαιότητας.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η χρήση των προσωπικών σου πληροφοριών στο ελάχιστο, ως εκ τούτου τα προσωπικά σου δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν ο σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ανώνυμων δεδομένων (όπως στην περίπτωση της έρευνας αγοράς για τη βελτίωση των υπηρεσιών) ή με άλλες μεθόδους που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο ή όταν ζητηθεί από τις  αστυνομικές ή δικαστικές αρχές (όπως στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, τον χρόνο που δαπανάται για την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας ή τη διεύθυνση IP σας).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ρητά αναφέρεται στο νομοθετικό διάταγμα αρ.196/2003, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη  συγκατάθεσή σου, όπως στην περίπτωση της δημιουργίας προφίλ χρήστη με βάση τις προτιμήσεις σου, έτσι ώστε να μπορούμε να στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σου. Υπάρχει μια εξαίρεση στην περίπτωση του άρθρου 130, παράγραφος 4, του νομοθετικού διατάγματος 196/2003, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή των email σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες που έχουν ήδη αγοραστεί, εκτός αν δε δώσεις τη συγκατάθεσή σου για αυτή τη χρήση. Η xylotexnima.gr  μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σου στοιχεία για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μόνο αν δώσεις τη συγκατάθεσή σου.

Τα προσωπικά σου στοιχεία θα γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνον με τη ρητή συγκατάθεσή σου, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό δεν απαιτείται από το νόμο και για τους σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο, για τους οποίους η συγκατάθεση του ατόμου δεν απαιτείται, ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα μπορούν να διατεθούν σε τρίτους, που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτόνομα και αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς (για παράδειγμα, απάντηση σε ένα αίτημα από την αστυνομία ή τα δικαστήρια ή άλλες αρμόδιες αρχές).