Η σελίδα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.

1. Αύξηση και μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή

Για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή

Για να επαναφέρετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην αρχική προεπιλογή, χρησιμοποιήστε την επιλογή

 

Παρακάτω ακολουθεί η δομή της σελίδας σε πλήρη δενδρική δομή, καθώς και το πλήκτρο-κλειδί μέσα σε αγκύλη, το οποίο σας οδηγεί απευθείας στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο. Η λειτουργία αυτή, σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στην σελίδα, αποκλειστικά με την χρήση του πληκτρολογίου.

 

3. Ανάγνωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τον υπολογιστή

 

Με τις παρακάτω επιλογές, υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Για να ξεκινήσετε την ανάγνωση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή "Read Content" read content

Για να διακόψετε την ανάγνωση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή "Stop" stop reading